BNL Home

Goldhaber Distinguished Fellows Past and Present

Fellow Year
Young-June Kim 2001
Hua-Gen Yu 2001
Elena S. Lymar 2001
Bernd Surrow 2001
Robert F. Klie 2002
Kimberly M. Mayer 2002
Jian Wang 2002
Peter Petreczky 2002
Oleg Gang 2002
Seogjoo Jang 2003
Yinan Wei 2003
Devicharan Chidambaram 2004
Kuo-Wei Huang 2004
Adrian M. Gozar 2004
Alexander Milov 2005
Kyle Cranmer 2005
Mathew M. Maye 2005
Paul Sorensen 2005
Jason Olfert 2006
Ioana Raluca Gearba 2006
Lijuan Ruan 2007
Jacob Hooker 2007
Chang-Yong Nam 2007
George Nazin 2008
Ruth S. Van De Water 2008
Maxim Khodas 2008
Jun-Ki Choi 2009
Thomas Gadfort 2009
Vasily Goncharov 2010
Ben Babst 2010
Jonathan Hull 2010
Bjoern Schenke 2012
Chengbao Ni 2012
Erdong Wang 2012
Krishen Appavoo 2013
Dennis Perepelitsa 2013
Tomo Mani 2013
Kevin Kirschenbaum 2014
Soeren Schlichting 2014
Rongrong Ma 2014
Andrew Gamalski 2015
Ilya Drozdov 2016
Chun Shen 2016
Christopher Sheehy 2016
Jin Wu 2017
Matthew Bass 2017
Zhoudunming Tu 2018
Hanyu Wei 2018
Fan Yang 2019